Fatrafol

Ploché strechy

Pokiaľ si zákazník želá plochú strechu ponechať, naša spoločnosť ponúka rekonštrukciu strechy hydroizolačným systémom FATRAFOL. Takýto systém je určený pre strechy jednoplášťové, dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy pochôdzne, nepochôdzne, s násypom kameniva alebo so záhradníckou úpravou. Strešná fólia FATRAFOL-S môže byť položená na všetky bežné podklady starších objektov.

 

Prednosti strešných hydroizolačných fólií:

  • vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom
  • štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
  • veľmi dobrá chemická odolnosť agresívnym vplyvom ovzdušia
  • vysoká priepustnosť pre vodné pary
  • odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
  • vynikajúca zvariteľnosť a spracovateľnosť
  • minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy
  • minimálne požiarne zaťaženie objektu
  • hygienická a ekologická nezávadnosť

           

1. Strešná hydroizolačná fólia FATRAFOL 810,

2. a 3.tepelná izolácia,

4.podkladná textília,

5.parozábrana,

6.stropná konštrukcia